Leasing na firmę

Leasing w firmie

Leasing w ostatnich latach stał się bardzo popularną metodą finansowania ruchomości takich jak samochody, maszyny i inne urządzenia. Coraz więcej przedsiębiorców dołącza do grona leasingobiorców. Każdy z czytelników na pewno słyszał o leasingu ale może nie każdy wie co to jest i na jakich zasadach to działa – na początek więc zajmijmy się tym czym jest leasing.

Ogólnie rzecz biorąc leasing jest umową podpisywaną pomiędzy leasingobiorcą a towarzystwem leasingowym lub bankiem. W umowie leasingodawca zobowiązuje się sfinansować zakup ruchomości, a następnie oddać rzecz do użytkowania i korzystania z niej przez czas trwania leasingu, a leasingobiorca zobowiązuje się płacić finansującemu wynagrodzenie w pieniądzu w określonych w umowie ratach. Umowa leasingu zawsze musi być zawarta w formie pisemnej.

Przykład zakupu samochodu w leasingu:

Pani Kowalska prowadząca Salon Piękności U Danusi, zamierza kupić auto w leasingu, w tym celu udaje się do towarzystwa leasingowego i zawiera umowę, niby proste i oczywiste? Rzeczywiście nie jest to zbyt skomplikowana procedura a wszelkie wątpliwości wyjaśni nam doradca leasingowy, ale warto pamiętać że kupując samochód w leasingu nie jesteśmy właścicielami pojazdu do momentu wykupienia samochodu od leasingobiorcy, jesteśmy zatem tylko użytkownikiem pojazdu, wszelkie ubezpieczenia zawierane są z towarzystwem leasingowym a nie z nami, tak samo ewentualne odszkodowania za kradzież pojazdu są wypłacane leasingobiorcy (oczywiście proporcjonalnie do spłaconej przez nas wartości samochodu, bo przecież nie może być tak że, Kowalska spłaca samochód przez pół tora roku, po czym następuje kradzież i całe ubezpieczenie wędruję do leasingodawcy), szczegółowe warunki leasingu są określone w umowie, dlatego warto dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem).

Zalety leasingu:

  • nawet przedsiębiorca nie mający zdolności kredytowej w oczach banku, ma szanse uzyskać zgodę na sfinansowanie ruchomości z leasingu
  • wysokość raty, terminy spłat można próbować renegocjować z towarzystwem leasingowym
  • ratę leasingową możemy wziąć w koszty i odliczyć podatek VAT

Wady leasingu:

  • nie możemy swobodnie dysponować rzeczą która pozostaje w leasingu np. nie możemy samodzielnie jej sprzedać
  • może się okazać że rata leasingu będzie o wiele wyższa od raty kredytu

Na rynku wyróżniamy dwa rodzaje leasingu : operacyjny i finansowy

  • leasing operacyjny – inaczej określany mianem bieżący, polega na czasowym przekazaniu rzeczy do użytkowania leasingobiorcy, główną cechą odróżniającą ten typ leasingu od finansowego jest to że przez cały czas trwania leasingu operacyjnego dobro może być zaliczane do składników majątku finansującego, użytkujący przedmiot ma więc prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w swojej działalności gospodarczej. Umowa na leasing operacyjny zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zazwyczaj okres na jaki jest zawierana jest krótszy niż okres zużycia danej rzeczy, odwrotnie od leasingu finansowego. Raty leasingowe i czynsz inicjalny jest przychodem leasingodawcy a kosztem leasingobiorcy.
  • leasing finansowy – potocznie nazywany również leasingiem kapitałowym, umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności na takiej samej zasadzie co leasing operacyjny. Czas na jaki jest zawierana umowa zazwyczaj jest podobny do okresu zużycia danego dobra. Rata leasingowa może być zaliczona w koszty tylko w części odsetkowej, czyli możemy sobie odliczyć od podatku tylko odsetki, kapitał raty niestety nie jest kosztem. Po upływie czasu określonego w umowie, leasing wygasa a leasingobiorca może korzystać z rzeczy bez żadnych ograniczeń, po prostu staje się własnością korzystającego z dobra.

Niezależnie od typu leasingu, leasingobiorca musi korzystać z dobra na warunkach określonych w umowie, a jeżeli umowa czegoś nie określa warunków użytkowania to należy użytkować przedmiot zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy również regularnie spłacać raty leasingowe, w innym przypadku leasingodawca może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.